Share

PEE MAK

Special Screening

MOVIE DETAILS

Thailand, 2013
Director: Banjong Pisanthanakun
Cast: Mario Maurer, Davika Hoorne, Pongsathorn Jongwilas, Nattapong Chartpong
Language: Thai / Runtime: 115 min
Distributor: GMM Tai Hub

PLOT

In the kingdom of Siam in the 19th century Mak goes to war, leaving his pregnant wife, Nak, behind. A few weeks later a rumour starts going around the village that Nak and her baby are ghosts. A new version of the Mae Nak legend, directed by one of the authors of Shutter.

Noong ika-19 siglo sa kaharian ng Siam, Si Mak ay pumunta sa digmaan, iniwan ang buntis na asawa na si Nak. Pagkalipas ng ilang linggo, may bulung-bulungan sa kanilang nayon na si Nak at ang kangyang sanggol ay mga multo.


STILLS